Brhadeeshwaro – Ganasamavarali – Muthuswamy Dikshitar

$5.00

Guru P S Narayanaswamy teaches Muttuswami Dikshitar’s composition in Ganasamavarali, set to Adi talam.

Description

Guru P S Narayanaswamy teaches Muttuswami Dikshitar’s composition in Ganasamavarali, set to Adi talam.

 
preloader