Haladharanujam- Manirangu -OVK’s Kamakshi Navavaranam

$8.00

Shri Chitravina Ravikiran teaches  the Phala Stuthi Krti of Oottukkadu Venkata Kavi&'s Kamakshi Navavaranam  , Haladharanujam . The composition is in the raga Manirangu  set to Adi tala.    Notation is available in the Oottukkadu Venkata Kavi’s Kamakshi Navavaranam & Saptaratna krtis e-book. 

Description

Shri Chitravina Ravikiran teaches  the Phala Stuthi Krti of Oottukkadu Venkata Kavi’s Kamakshi Navavaranam  , Haladharanujam . The composition is in the raga Manirangu  set to Adi tala.

Note from the Guru

 

You may be interested in…

preloader