Muthuswamy Dikshitar’s Varakrtis – 7 Krithis

$50.00

This package contains Muthuswamy Dikshitar's complete set of 7 varakrtis (video lessons)  as taught by Shri Chitravina N Ravikiran. The package offers a 30% discount over individual songs purchase.

Description

Learn the varakrithis of Muthuswamy Dikshitar from guru Shri Ravikiran in video lesson format.
 
The following krithis are contained in this package:

  • Divakara Tanujam – Yadukulakambhodhi – Muttuswamy Dikshitar
  • Shree shukra bhagavantam – Paras – Muttuswamy Dikshitar
  • Brhaspate – Athana – Muttuswamy Dikshitar
  • Budhamashrayami – Nattaikkurinji – Muttuswamy Dikshitar
  • Angarakam ashrayamyaham – Surati – Muttuswamy Dikshitar
  • Chandram bhaja manasa – Asaveri – Muttuswamy Dikshitar
  • Suryamoorte – Sowrashtra- Muttuswamy Dikshitar
 
preloader