OVK’s Navavaranams (Set of 4) – Module B

$30.00

This package contains a set of 4 songs from Oottukkadu Venkata Kavi's Kamakshi Navavaranams offers a 25% discount over individual songs purchase. Notations are provided in the Oottukkaadu Venkata Kavi's Kamakshi Navavaranams & Saptaratna Krtis E-book.

Description

Learn the OVK Navavaranams from this package of video lessons taught by Chitravina Ravikiran
 
The following lessons are contained in this bundle.

  • Sarva jeeva – Shuddhasaveri -OVK’s Kamakshi Navavaranam
  • Yogayogeshvari – Anandabhairavi -OVK’s Kamakshi Navavaranam
  • Neela lohita ramani – Balahamsa -OVK’s Kamakshi Navavaranam
  • Sadanandamayi – Hindolam -OVK’s Kamakshi Navavaranam
 

You may be interested in…

preloader