Sakala loka nayike – Arabhi -OVK’s Kamakshi Navavaranam

$8.00

Shri Chitravina Ravikiran teaches the seventh Avarana Krti of Oottukkadu Venkata Kavi's Kamakshi Navavaranam , Sakala loka nayike pertaining to the sarva rogahara chakram. The composition is in the raga Arabhi set to Adi tala. Notation is available in the Oottukkadu Venkata Kavi’s Kamakshi Navavaranams Saptaratna krtis e-book. 

Description

Learn the seventh Avarana Krti of Oottukkadu Venkata Kavi’s Kamakshi Navavaranam in raga Arabhi.

 

You may be interested in…

preloader